Front of House – Festival Beraad Sessies

Projectleider · maart 01, 2018 · Project · 0 Commentaar

Front of House Festival Beraad Sessie

In iedere editie van een Front of House “Festival Beraad Sessies” staat één onderwerp centraal. Dit kan een trend, probleem of een vraagstuk uit de festivalindustrie zijn waar meerdere spelers tegenaan lopen. Alle betrokken partijen, belanghebbenden en experts worden tijdens deze avonden bij elkaar gebracht, om van gedachten te wisselen en de dialoog aan te gaan over dit thema. Het onderwerp wordt vanuit de verschillende invalshoeken belicht en er wordt kritisch gekeken naar mogelijke werkwijzen, omgangsvormen, protocollen en richtlijnen.

 

Op dit moment zijn studenten van de Minor Dance Industry op de Fontys Academy for Creative Industries (ACI) druk bezig om concepten te bedenken voor de eerste Front of House sessie. Tijdens de pitches (eind maart) wordt er door Front of House een concept gekozen dat daadwerkelijk georganiseerd gaat worden. Zodra er meer bekend is over de datum en het onderwerp van de sessie, kunt u zich op deze pagina aanmelden.

 

Het onderwerp en de datum voor aankomende Festival Beraad Sessie volgt snel.

Houd de Facebookpagina van Front of House in de gaten.