Front Of House: de oogst tot nu toe

Projectleider · mei 01, 2018 · Blog · 0 Commentaar

Het is deze maand een jaar geleden dat het Brabantse festivalcollectief Front Of House publiekelijk werd afgetrapt met de eerste netwerkbijeenkomst Beats & Bites. De buitenwereld mag er tot op heden nog weinig van meegekregen hebben, achter de schermen is hard gewerkt en veel in gang gezet. Naar aanleiding van de tweede Beats & Bites, die donderdag 19 april in Beachclub Sunrise plaatsvond, maakt This Is Our House de balans op met Remko Hermans (aangesloten vanuit zijn Intents Festival), Desiré Verberne en Caily Mikkers, de twee projectleiders van Front Of House.

Het is medio april spitsuur voor Remko Hermans, een van de bestuursleden van Front of House (aangesloten namens Intents Festival in Oisterwijk). De jubileumeditie van Intents Festival (15) staat voor de deur. De 4 organisatoren van de overige bij Front Of House aangesloten festivals zitten in nagenoeg hetzelfde schuitje; ook vol in de voorbereiding van hun naderende events. Maar temidden van die grote drukte maken ze toch steeds tijd voor hun Brabantse collectief.

Remko: “De combinatie valt soms niet mee. Vandaar dat we gezamenlijk de twee projectleiders hebben gefinancierd, die dingen uit handen nemen. Toch moeten we zelf regelmatig samenkomen. Daar moet je dan alles voor opzij zetten. Dat is een behoorlijke effort, maar is het op langere termijn zeker waard.”

 

Ben je tevreden over de oogst tot nu toe?

“Zeker. De buitenwereld heeft er misschien nog niet veel van gemerkt, afgezien van onze netwerkbijeenkomst Beats & Bites en wat media-aandacht. Maar achter de schermen zijn we hard bezig. Daarbij zijn veel goede dingen in gang gezet, maar veel trajecten hebben nu eenmaal een lange looptijd. Toch gaan we de komende jaren nog veel resultaat zien, verwacht ik.”

 

Een van die trajecten is een groot onderzoek naar de economische omvang van de Brabantse dance-industrie. Wat kun je daar al over zeggen?

“Via dit onderzoek willen we, met name richting overheden, boven water krijgen hoe groot de branche hier is. Veel partijen hebben nu niet in de gaten wat de economische en recreatieve spin-off is. Tijdens Intents bijvoorbeeld zitten alle hotels in de omgeving hier vol. Dat is nog los van de omzetten van alle toeleveranciers. Die laatste spin-off gaan we overigens pas later onderzoeken, in eerste instantie richten we ons op de economische omvang van de festivals zelf. Uiteindelijk hopen we op meer erkenning en wellicht ook steun. In plaats van dat er alleen repressief wordt nagedacht.”

Ondertussen zaten jullie wel al om tafel met bestuurders en veiligheidsinstanties in Brabant. Wat is daarbij bereikt?

“Dit waren goede overlegmomenten. Tijdens een ervan is door een aanwezige burgemeester al aangegeven dat dance heel belangrijk is voor Brabant, uit naam van de Gedeputeerde ook. Ze delen het belang van onze vraag: hoe kunnen festivals beter gefaciliteerd worden?”

 

“In aparte groepen zijn we nu dingen aan het uitwerken. Zelf buig ik me bijvoorbeeld, samen met Tim Klomp Bueters van WiSH, over het hitte-beleid. Samen met leden van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, red.) nemen we protocollen onder de loep. Wat is nu specifiek voor een muziekfestival van belang bij een hitteplan? Dat ligt anders dan voor bijvoorbeeld een sportevenement. Verder kijken we ook naar regelgeving.”

 

“Daarnaast zijn we met diverse partijen het gesprek aangegaan over het rookbeleid op festivals. Veel bezoekers zullen zich er niet bewust van zijn, maar wij worstelen hier flink mee. Als één persoon een sigaret opsteekt in een tent – dat hoeft maar onder een zeil te zijn – dan lopen we al het risico om een flinke boete te krijgen. En dat is heel moeilijk te controleren.”

 

“Een protocol kan dan helpen. Op het moment dat je een document hebt waarmee je kunt laten zien dat je meerdere dingen onderneemt om roken tegen te gaan, dan hoeven die boetes mogelijk niet meer te worden uitgedeeld. Denk aan mensen met een speciaal T-shirt die bezoekers op het rookverbod wijzen en waarschuwingsborden bij de ingang van tenten. Sommige festivals doen zulke acties nu al, overigens, maar andere doen nog niks. Een protocol voor alle organisaties zou dan kunnen helpen. Dat geeft de nodige duidelijkheid, die er tot op heden vanuit de NVWA nog nooit is gekomen.”

 

Jullie hebben ook volop de samenwerking met het onderwijs en jong talent opgezocht. In welke zin?

Desiré: “Dit is één van onze speerpunten. Hiermee bedoelen we enerzijds muzikaal talent als dj/producers en aan de andere kant organisatietalent. Laten er nu een aantal studies zijn die zich focussen op het opleiden van zulke organisatorisch talent. Vandaar dat we een samenwerking zijn aangegaan met Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg.”

 

Caily: “Samen met de studenten van hun minor Dance Industry zijn we bezig om een Front Of House sessie te organiseren. Tijdens die sessie wordt er een onderwerp ter discussie gesteld. Voor de allereerste sessie is de verhouding tussen de seksen in de festivalwereld gekozen. Waarom zijn er bijvoorbeeld nog altijd zo weinig vrouwelijke dj’s? Diverse partijen uit de festivalindustrie – zowel leveranciers als organisatoren – gaan hierover tijdens een bijeenkomst in mei in discussie. Meer informatie is te vinden via onze socials en de website.”

 

Desiré: “Daarnaast zijn we voor Beats & Bites ook een samenwerking met DJ School International aangegaan. Zij hebben drie locaties in Brabant en leiden kinderen op tot jonge dj-talenten. Een zeer mooie kans voor hen om zich naar de buitenwereld te presenteren op de borrel van Beats & Bites. Voor organisatoren een goed moment om aanstormend talent te scouten en voor de dj’s een goed moment om een stapje verder in de dj-wereld te komen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot jonge professionals.”

 

De kern en oorsprong van Front Of House wordt gevormd door de vijf initiatiefnemers. Maar daar blijft het niet bij, toch?

Remko: “Nee, zeker niet. We zijn een ledenplan aan het opzetten zodat ook andere organisaties alsook toeleveranciers aan ons collectief toegevoegd kunnen worden. Dan kun je dus ook profiteren van alles wat we als collectief opstellen of ondernemen. Als je groter wordt, is het steeds interessanter uit oogpunt van kennisdeling. Er komt steeds meer expertise.”

 

Caily: “Daarnaast is het als Front of House ook van groot belang om met meer organisaties en toeleveranciers aangesloten te zijn bij het ondernemen van stappen in bijvoorbeeld het rookbeleid. Des te meer ondernemers er in dit collectief met elkaar zijn verbonden, des te belangrijker is het voor overheid en andere regulerende partijen om serieus te luisteren naar wat we als Front of House te zeggen hebben. Wij staan als collectief sterker en overheden kunnen uitgaan van een algemeen en breed geaccepteerd beleid of protocol op onder andere het gebied van veiligheid.”

 

Klik HIER voor meer informatie over dit ledenplan.

 

Een mooie kans voor uitbreiding diende zich donderdag 19 april aan met de tweede editie van jullie netwerksessie Beats & Bites. Wat hebben bezoekers daar meegekregen?

Desiré: “Ook dit jaar wilden we met Beats & Bites dé ontmoetingsplek van de Brabantse festivalwereld bieden. Alle belangrijke spelers binnen deze industrie waren aanwezig en zo konden we gezamenlijk het festivalseizoen aftrappen.”

 

“Naast het netwerken wilden we ook aantonen wat er in een jaar tijd gebeurd is. De vorige Beats & Bites stond vooral in het teken van het lanceren van het collectief. Dit jaar wilden we laten zien welke activiteiten of plannen er lopen en wat het belang is voor partijen die met ons samenwerken. Het bestuur van Front of House heeft daarom een korte terugblik gedaan op het afgelopen jaar en een vooruitblik geven op wat er nog allemaal gaat komen.”

 

Caily: “Burgemeester Houben van de gemeente Nuenen deed ook een woordje namens de veiligheidsregio. Front of House heeft met hem, en andere belangrijke partijen rondom veiligheid, om tafel gezeten en daar hebben ze het belang van deze samenwerking ingezien. Hij is hier tijdens de borrel nog verder op ingaan.”

 

“Concurrenten kunnen in Brabant naast elkaar borrelen”

“VisitBrabant presenteerde daarnaast de plannen voor haar nieuwe campagne genaamd Brabant is Open. Front of House levert tijdens deze campagne ook haar bijdrage. Beide partijen hebben hetzelfde doel voor ogen: Brabant op de kaart zetten. Front of House wil voornamelijk aandacht vragen voor de festivals in Brabant. Dit sluit aan bij de visie van VisitBrabant om meer toeristen naar onze mooie, diverse provincie te trekken.”

 

“Naast het informatieve gedeelte was er natuurlijk ook ruimte genoeg voor een hapje en een drankje. Vele leveranciers droegen ons een warm hart toe en samen met hen konden we ervoor zorgen dat de genodigden niets te kort kwamen. Voor hen was het daarnaast ook een mogelijkheid om nieuwe producten te demonstreren of uit te proberen.”

 

Desiré: “De Brabantse gezelligheid was bovendien ook zeker niet te missen en alleen het feit dat concurrenten naast elkaar kunnen borrelen geeft aan hoe gezellig en gemoedelijk de Brabanders zijn. Daar mogen we trots op zijn en daar mag zeker een borrel op gedronken worden.”