Geen events zonder Brabantse Event Suppliers

Brent van Dulmen · juli 17, 2020 · Blog, Corona · 0 Commentaar

Brabant – Hoe kunnen er in de toekomst events worden georganiseerd zonder het voortbestaan van event suppliers? Front of House komt op voor deze event suppliers tijdens de coronacrisis. Een event bestaat namelijk niet zonder toeleveranciers, zogenoemde event suppliers die een dienst of product zoals decor, artiesten of tenten leveren. Deze ondernemers worden net zoals de festivalorganisatoren hard getroffen door de coronamaatregelen. Front of House onderzocht daarom wat de impact van corona op deze event suppliers is, welke gevolgen dit met zich meebrengt en daarmee hoe de toekomst van de evenementenbranche eruitziet.


Impact corona op de branche
De evenementenbranche heeft het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Er zitten veel bedrijven zonder werk, het is nog maar onzeker welke versoepelingen er komen en al helemaal wat de toekomst zal brengen. Vanuit Front of House is er een enquête verzonden naar alle 150 event suppliers (met personeel) uit Brabant. Met vragen als; in hoeverre heeft het eerste steunpakket geholpen en wat heeft de onzekerheid over de toekomst voor impact op deze bedrijven? Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een stip op de horizon, voor zowel organisatoren als suppliers.

Zonder vooruitzichten geen Event Suppliers meer
Van de 150 Brabantse event suppliers vulde 50% de enquête in, waarvan 50% een dienst levert en 50% een product. Denk hierbij aan bijvoorbeeld decor bouwers, artiesten, medische zorg, tent verhuurders, horeca, etc. Deze bedrijven hadden in 2020 een verwachtte omzet van €609.292.500,- waarvan bij 95% van deze bedrijven de meeste omzet normaliter behaald wordt in Q2 en Q3, de zogeheten festivalzomer. Maar door de onzekere omstandigheden zonder vooruitzichten is er een geschat omzetverlies van 80%, dit komt uit op een geschat bedrag van €487.434.000,- aan omzetverlies. En dit bedrag is pas het totaal van 50% van alle event suppliers, verdubbel het maar eens. Dit omzetverlies is een enorme klap voor deze bedrijven die normaliter op dit moment hun beste kwartalen zouden draaien.

In totaal zijn er ongeveer 2450 mensen vast in dienstverband bij deze event suppliers en daarnaast werken er gemiddeld 8500 freelancers/uitzendkrachten/flexwerkers voor deze toeleveranciers in deze drukke periodes. Ook voor deze groep harde werkers is er maar weinig vooruitzicht. 97% van de bedrijven maakt gebruik van de NOW regeling; tegemoetkoming in loonkosten en 85% heeft ook een TOGS aangevraagd; een tegemoetkoming voor ondernemers in getroffen sectoren. Maar is het genoeg?

Van deze bedrijven verwacht 6% al binnen 2 maanden failliet te gaan op basis van steunpakket 1, 10% binnen 4 maanden, 30% binnen 6 maanden en 22% binnen 9 maanden. Met de tweede ronde steunmaatregelen geeft maar 85% aan dat ze verwachten het vol te kunnen houden tot oktober. Desondanks overweegt 25% te gaan stoppen met activiteiten in de evenementenbranche wanneer er geen stip op de horizon komt. Dit toont aan dat een steunpakket niet kostendekkend is en er zonder vooruitzichten steeds meer onzekerheden spelen. Ook de versoepelde maatregelen zijn niet rendabel, daarvoor moeten er weer festivals en evenementen georganiseerd kunnen worden voor de aantallen waarop de gehele branche is ingericht. Maar wat als deze steunpakketten niet genoeg zijn en er straks geen events suppliers meer zijn? Kunnen er dan nog wel evenementen georganiseerd worden? Het voortbestaan van deze event suppliers is dan ook van groot belang voor voortbestaan van de gehele branche.

Toekomst van de evenbranche
Wanneer kunnen festivalorganisatoren en event suppliers weer aan de slag en vanaf wanneer is het rendabel voor beide partijen? In ieder geval niet met de huidige 1,5 meter samenleving, de steunpakketten en versoepelde maatregelen. Hier is meer voor nodig. Front of House vraagt daarom om een stip op de horizon voor het voortbestaan van de branche.

Front of House wil een stip op de horizon
Eerder publiceerde we namens Front of House al een video met een statement waar de nadruk werd gelegd op het essentieel belang van het organiseren van evenementen op korte termijn. We wil terug naar het ‘normaal’ en af van de 1,5 meter samenleving met een stip op de horizon. Zodat de gehele branche, zowel event organisators als event suppliers kunnen blijven bestaan en we in 2021 weer kunnen doen wat we het liefst doen: bezoekers ultieme vrijheid laten voelen en beleven!